Terminarz roku 2019/2020

K A L E N D A R Z  S Z K O L N Y  2 0 1 9 / 2 0 20

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO               02 września 2019 r.

 

PRZERWA ZIMOWA ŚWIĄTECZNA                  23 – 31 grudnia 2019 r.

FERIE ZIMOWE                                                  27 stycznia – 09 lutego 2020 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA             09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY                              21 kwietnia – 23 kwietnia 2020 r

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO                26 czerwca 2020r.


Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

11.09.2019r. – przedstawienie kryteriów ocen, wybór Rady Rodziców, sprawy

                        organizacyjne

...11.2019r. – dzień otwarty godz. 17:00 – 18:00

...12.2019r. – zebranie- przedstawienie informacji o postępach uczniów

....01.2020r. – zebranie: klasyfikacja śródroczna

....03.2019r. – dzień otwarty godz. 17:00 – 18:00, zebranie dla rodziców klasy VIII godz. 17:00

....05.2019 – zebranie - przekazanie informacji dotyczącej proponowanychwyników klasyfikacji uczniów
                     (obecność Rodziców obowiązkowa!!!)                                                       

     

 

 Archiwum 2017/18 

Archiwum 2015/16