Szachy 2017/18

W klasie II zajęcia prowadzi: Barbara Marasik

 

      Zajęcia szachowe prowadzone są w klasie drugiej, bierze w nich udział cała klasa. Odbywają się jeden raz w tygodniu, w środę i trwają 45 min. Uczniowie na zajęciach odkrywają od podstaw tajniki gry w szachy. Podczas zabawy w „szachowe wojsko”, krok po kroku poznają nowe sposoby rozgrywania partii szachowych. Podczas zajęć uczniowie w formie zabawy w bitwę między królestwem białych i królestwem czarnych uczą się zgodnie współdziałać, panować nad emocjami, wytrwale prowadzić zadanie do końca, a przede wszystkim uczciwie dążyć do zwycięstwa zawsze stosując podczas gry zasadę „fair play” (Barbara Marasik) 

W klasach IV - VII zajęcia odbywają się we wtorek w godzinach: 14.35-15.20.
Prowadzący: Mateusz Kozioł