OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA  2018/2019

 

 

   1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 8:00 i 12:30 - 17:00.

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają

      się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   w godz. 13:00 - 15:00.

                                                                                

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Anna Piętak

 - logopedy –  Elżbieta Kamińska - Filipek


  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   w klasie II, III – Magdalena Drużkowska-Kopeć    

   z języka polskiego w klasie IV, V, VI i VII  – Małgorzata Skrabalak

   z matematyki w klasie IV i V – Ewelina Irlik

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Agnieszka Hofman,

     Magda Drużkowska - Kopeć

zajęcia rewalidacyjne - Elżbieta Kamińska - Filipek

 

 4. Zajęcia językowe:

- język angielski w grupach przedszkolnych - Dominika Mądra    

 5. Zajęcia przedmiotowe:

      z języka angielskiego –  Ewa Kulka

      - z języka niemieckiego –  Dorota Zając

      z historii - Anna Kuźniar-Sobek

      matematyczne – Ewelina Irlik

      - przyrodnicze – Aldona Dymek

      - informatyczne - programowanie – Izabela Chochół

      informatyczne w klasach I – III – Joanna Komorowska

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

 scrabble w klasie I – Małgorzata Czaplińska

 - zajęcia: “Gry, łamigłówki i zagadki mądrej główki” w  klasie II 
                               
Magdalena Drużkowska-Kopeć

 - szachy w klasie III –  Barbara Marasik  

 - szachy dla klas IV – VIII – Mateusz Kozioł

 robotyka dla klas I- III  - Agnieszka Hofman

 scrabble dla klas IV – VIII – Barbara Hebda

 

 7. Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu 

 z języka polskiego – Małgorzata Skrabalak

 z języka angielskiego –  Ewa Kulka

 z matematyki –  Ewelina Irlik

                                                             

 8. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny –  Barbara Hebda 
plastyczne   –  Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta" 

            Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                            do szkół plastycznych 

teatralne: „Zabawa w teatr” –  Małgorzata Skrabalak, Dorota Zając

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych - Barbara Hebda

 

  9. Koło biblijne  – Małgorzata Fabin


 10. Sportowe:

      - SKS dla starszych dzieci – Mateusz Kozioł

                                             

 11. Szkolne Koło Wolontariatu  - Agnieszka Hofman