Egzamin ósmoklasisty

Wyniki naszej ósmej klasy: 
język polski - 78 %w skali staninowej - 8 stanin - wynik bardzo wysoki, (wynik krajowy 63% - 5 stanin)
matematyka - 56 %, w skali staninowej - 7 stanin - wynik wysoki,  (wynik krajowy 45% - 6 stanin)
język angielski - 62%w skali staninowej - 6 stanin - wynik wyżej średni, (wynik krajowy 59% - 6 stanin)