Szkolny konkurs czytelniczo - plastyczny

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII. Regulamin:

  1. wybierz i przecztaj dowolną książkę z biblioteki szkolnej
  2. wykonaj ilustrację do przeczytanej książki
  3. na kartce A4, na drugiej kartce A4 napisz tytuł, autora książki i fragment tekstu, do którego wykonana jest ilustracja (tekst można wydrukować)
  4. technika dowolna (z wyjątkiem nietrwałych)– praca może być kolorowymi tuszami, akwarelami, kredkami, ołówkiem, plakatówką, wyklejana, ...
  5. ilustracja powinna nawiązywać do treści wybranej książki
  6. tekst powinien być czytelny
  7. praca powinna być wykonana samodzielne, bez pomocy dorosłych
  8. prace składamy do Anny Kuźniar-Sobek do 27 maja