Międzynarodowy Dzień Liczby Pi - 14 III 2019

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, buty i w budynku


14 marca 2019 roku odbył się krótki apel z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Grupka uczniów z klasy VII, VIII (Sebastian Fiutowski, Grzegorz Suski i Adam Nęcek) przygotowała
krótką prezentację informacji na jej temat.
Liczba Pi: 
- to stosunek obwodu koła do jej średnicy,
- jest niewymierna, zatem jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe.
Liczba ta jest dziełem starożytnych matematyków, którzy próbowali rozwiązać problem „kwadratury koła”. (Barbara Stryczniewicz)