XIX GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY „Skarb cenniejszy niż złoto - woda” - 27 III 2019

27. marca 2019 r. odbył się w naszej szkole XIX Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny pod hasłem „Skarb cenniejszy niż złoto - woda”. Wzięło w nim udział 18 reprezentantów dziewięciu Szkół Podstawowych z Gminy Liszki.

W pierwszej części dwuetapowego konkursu uczniowie rozwiązywali w programie „Kahoot!” składający się z sześćdziesięciu pytań test wiedzy dotyczący wody oraz jej właściwości i roli na Ziemi. Drugą część stanowiły trzy zadania praktyczne, które uczniowie wykonywali w parach. W pierwszym zadaniu należało, korzystając z dostępnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów, rozdzielić składniki mieszaniny piasku i soli kuchennej. Aby zadanie zakończyło się sukcesem, należało przejść przez trzy kolejne etapy: rozpuszczenie soli w wodzie, oddzielenie wody z solą od piasku przez sączenie lub dekantację, a na koniec odparowanie wody. W drugim zadaniu spośród różnych substancji (wody, cukru, mąki, oleju i płynu do naczyń), należało wybrać odpowiednie i sporządzić z nich emulsję. Ostatnie zadanie polegało na skonstruowaniu „lupy” z kropli wody, dzięki której można było odczytać zapisany maleńką czcionką tekst i poprawić znaleziony w nim błąd. Z tymi zmaganiami najlepiej poradziła sobie, i tym samym pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Kaszowie. Uczniowie naszej szkoły - Krzysztof Karch i Michał Dymek zdobyli trzecią nagrodę. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz otrzymali nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Liszki, a także tegorocznego Patrona Honorowego konkursu – firmę Likom Sp. z o. o.

Dodatkową konkurencją było nakręcenie filmu dotyczącego wodyNadesłano prace z siedmiu szkół. Jury konkursowe przyznało pierwsze miejsce autorom filmu ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach oraz Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy ex aequo, drugie miejsce otrzymał film reprezentacji Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, a trzecie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie - Kacper Zajger i Filip Wójcik. Autorzy wszystkich filmów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na uroczystym wręczeniu nagród nie zabrakło pani Anny Rajcy –  Zastępcy Wójta Gminy Liszki oraz pana Artura Gołdy – Prezesa firmy Likom Sp. z o. o.

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom. (A. Kalandyk)