Projekt „Niepodległość”

Wystawa związana z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. 
Temat wystawy: "Oni walczyli o niepodległość Polski".
nacobezu: Na wystawę przynosimy fotografie/skany z opisem.
1. Termin - do 5 listopada (poniedziałek)
2. Format A4
3. Projekt zawiera:
1)    fotografię (fotografie mogą przedstawiać naszych przodków, członków naszych rodzin lub mieszkańców naszej  wsi i okolicznych miejscowości)
2)    informację kogo przedstawia fotografia,
3)    opis wydarzeń/wydarzenia, w których brała udział osoba na fotografii,
4)    informację kto opracował: imię, nazwisko, klasa
4. prace składamy w bibliotece szkolnej lub przesyłamy na adres biblioteki: biblioteka.czulow@gmail.com
5. najlepsze prace zostaną nagrodzone, wszyscy autorzy otrzymają pozytywną uwagę i ocenę z historii (klasa 8 z WOS-u)

Anna Kuźniar-Sobek