Projekty edukacyjne na lekcjach przyrody

Projekt dla  klas 4- 6

Temat: Czyste powietrze- wspólne dobro!.
Zakres projeku:
 Zanieczyszczenia powietrza. Badanie czystości powietrza. Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza.
Projekt jest formą przygotowania do XVI Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego.
Termin: luty 2016r. 

Doświadczenie 1. Śmietanowa łapka na zanieczyszczenia powietrza. zobacz

Klasa 4

Temat: Dlaczego chorujemy?
Zakres projektu: Czynniki chorobotwórcze. P­­rzykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków
zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka. Zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym ­i wywoływanym przez nie.
Termin: styczeń- luty 2016r.

Klasa 5

Temat: Wycieczka do Warszawy.
Zakres projektu:
 Walory turystyczne Warszawy. Planowanie wycieczki. 
Termin: listopad 2015r.

Temat: Zapraszamy do Polski!
Zakres projektu:
Krainy geograficzne Polski. Charakterystyka krajobrazów Polski. Walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe) Polski.
Termin: styczeń- luty 2016r.

Klasa 6

Temat: Krajobrazy Ziemi.
Zakres projektu:
Krajobrazy świata. Warunki klimatyczne na Ziemi i przystosowane do nich organizmy.
Termin: kwiecień 2016r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na lekcjach przyrody wykorzystujemy Ocenianie Kształtujące, metody TIK oraz metody aktywizujące.

Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania ze strony internetowej http://www.epodreczniki.pl/,
na której można znaleźć dodatkowe materiały i zadania z przyrody (i nie tylko:)). 

Polecamy również strony:
www.wiking.edu.pl
www.learnigapps.org

Aplikacje do tworzenia map myśli/skojarzeń:
https://bubbl.us/mindmap 
https://www.mindmeister.com/