XVI GKPE wzór karty doświadczenia

Załącznik 1. (Po wypełnieniu max. 2 strony)

 

Karta doświadczenia

 

Temat/pytanie badawcze: …………………………………………………………………………..

  

Hipoteza:……………………………………………………………………………………………….

  

Potrzebne materiały:…………………………………………………………………………………

 

 Przebieg:………………………………………………………………………………………………

 

 Obserwacje (zdjęcia,schematy + opis):

 

 

Wnioski:

 

 

  

Doświadczenie:(imiona i nazwiska uczniów)

 zaplanowali:……………………………………………………….……..

przeprowadzili:……………………………………………………………

 

nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………