XVI GKPE

INFORMACJE DODATKOWE

1.  Każdą szkołę reprezentuje zespół dwuosobowy uczniów wyłoniony przez nauczyciela przyrody w danej szkole.

2. Zadaniem reprezentacji szkoły będzie:

- przedstawienie wyników doświadczenia i ankiety dotyczącego zanieczyszczenia powietrza w swojej miejscowości,

- wykazanie się wiadomościami z zakresu z zakresu ochrony środowiska, budowy i składu atmosfery, właściwości powietrza, przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza, rodzajów zanieczyszczeń powietrza, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka podczas testu pisemnego w aplikacji kahoot.

3. Na wynik konkursu składać się będą:
- wyniki testu pisemnego (wyniki uczniów z danej szkoły zostaną zsumowane),
- ocena przeprowadzonych badań- karty doświadczenia i kwestionariusza ankiety,
- ocena prezentacji wyników doświadczenia i ankiety.

 

WYTYCZNE

1.Doświadczenia i badania ankietowe zaplanowane i wykonane przez uczniów (niekoniecznie przez uczniów reprezentujących szkołę) należy przeprowadzić wcześniej, aby ich wyniki mogły zostać zaprezentowane w dniu konkursu.

2.Celem tych zadań jest ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w danej miejscowości oraz próba identyfikacji jego przyczyn.

3. Zachęcamy, aby w szkołach zorganizować projekt dotyczący zanieczyszczeń powietrza w okolicy, którego elementem byłyby takie doświadczenia i badania.

4.Do każdego doświadczenia musi być wypełniona karta doświadczenia według wzoru (załącznik 1.) a do badania ankietowego - sprawozdanie (załącznik 2.), które należy przesłać drogą mailową do 7 marca 2016 r.
(e-mail: anton2@gazeta.pl)

5.Prezentacja wyników odbędzie się w dniu konkursu- 14 marca 2016 r.

6.Każda reprezentacja szkoły przedstawia ustnie wyniki jednego doświadczenia i badania ankietowego w oparciu o prezentację multimedialną (max. 12 slajdów) lub plakat (format min. A2).

7.Wystąpienie uczniów powinno trwać około 5 min. Przedłużające się prezentacje będą przerywane.

8.Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy aldonadymek86@gmail.com

 

Terminy:

15 stycznia 2016 r. - ogłoszenie konkursu, przekazanie regulaminu konkursu do szkół.

12 lutego 2016 r. - termin zgłaszania zespołów dwuosobowych do konkursu.

07 marca 2016 r. - termin przesłania kart doświadczeń i kwestionariuszy ankiet.

14 marca 2016 godz. 10.00 - konkurs