VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus” - wręczenie nagród - 25 V 2018 - galeria zdjęć

  

  

  

  
zdjęcia Anna Kuźniar-Sobek i Anna Mars