IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Opowieści kresowe - Litwa"

Ewa Skrabalak z klasy VIII zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Opowieści kresowe - Litwa” za pracę „Hrabia u stóp zamku, Horeszków siedziby”
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Krakowskiego, Burmistrza Gminy Krzeszowice, Wójta Gminy Zabierzów.