Szkolny konkurs czytelniczo-plastyczny „Czytelnicy – czytelnikom”


Konkurs, polega na wykonaniu ilustracji, która powinna być spójna z treścią wybranej książki. Ma zachęcać do czytania książek i korzystania z biblioteki, a także być reklamą książek. I nagrodę – bilet do kina dla dwóch osób, na dowolnie wybrany film, otrzymuje Wiktoria Pióro z klasy 4. Przepiękna ilustracja Wiktorii wprowadza nas w klimat książki Annie M.G. Schmidt – „Minu”. II nagroda, za nastrojową ilustrację książki „Gwiazd naszych wina” Johna Green’a trafia do Emilii Iwańskiej z klasy 7. Trzecią, nagrodzona została ilustracja książki „Elf i dom strachów” Marcina Pałasza, narysowana przez Kacpra Zajgra z klasy 4. Nagrodzonym czytelnikom gratulujemy!!

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII.
Regulamin:

  1. wybierz i przeczytaj dowolną książkę z biblioteki szkolnej
  2. wykonaj ilustrację do przeczytanej książki
  3. na kartce A4, na drugiej kartce A4 napisz tytuł, autora książki i fragment tekstu, do którego wykonana jest ilustracja (tekst można wydrukować)
  4. technika dowolna (z wyjątkiem nietrwałych)– praca może być kolorowymi tuszami, akwarelami, kredkami, ołówkiem, plakatówką, wyklejana, ...
  5. ilustracja powinna nawiązywać do treści wybranej książki
  6. tekst powinien być czytelny
  7. praca powinna być wykonana samodzielne, bez pomocy dorosłych
  8. prace składamy do Anny Kuźniar-Sobek do 27 maja