Koło informatyczne

 

Zajęcia odbywają się w czwartek  w godz. 14:30-15:25.

Zajęcia prowadzi Izabela ChochółCele koła informatycznego:

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych,
  • kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki,
  • wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych,
  • podnoszenie poziomu kultury technicznej młodzieży,
  • tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej,
  • rozwijanie uzdolnień w dziedzinie informatyki.