Innowacje 2017/18

Rok szkolny 2017/18

„Eksperymenty przedszkolaka”

Już od  października prowadzono cykl zajęć ,,Eksperymenty przedszkolaka”. Program  wprowadza dzieci w świat wiedzy popularnonaukowej. Zabawy badawcze ,doświadczenia  i eksperymenty pozwalają zrozumieć zjawiska, procesy, zmiany zachodzące w świecie oraz zaobserwować ich zastosowanie w życiu codziennym. Wykonaliśmy już kilkanaście eksperymentów. Oto kilka z nich, które pragniemy  zaprezentować. (Marzena Michno)
zdjęcia Anna Tworzyk

---------------------------------------------------------------------

„Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca w naszej grupie - realizacja planu daltońskiego”

grupa przedszkolna ,,Antonki"

W planie daltońskim proces wychowawczo-dydaktyczny oparty jest na wizualizacji,  która daje nauczycielowi możliwość stworzenia dla dzieci wizualnych pomocy.  Dlatego nasza sala została wzbogacona o kilka elementów z planu daltońskiego. Dzięki tym pomocą, dzieci mogły lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania trybu przedszkolnego. Oprócz tego również było ważne, żeby w dzieciach rozwinąć samodzielność,  poprzez samodzielne wykonywanie wybranych czynności podczas pobytu w przedszkolu. Wdrażając elementy planu daltońskiego kierowano się przede wszystkim poczuciem bezpieczeństwa dla naszych wychowanków, usamodzielnieniem dzieci w wybranych sytuacjach, a także kształtowaniem w nich współpracy w grupiei odpowiedzialności za siebie i za inne osoby.

Wizualizację z planu daltońskiego, które są w pewnym rodzaju instrukcjami ułatwiły dzieciom samodzielne wykonywanie zadań.  

Pierwszym krokiem do wdrożenia elementów planu daltońskie była LISTA OBECNOŚCI dla dzieci.  Którą powiesiliśmy w naszym korytarzu, dzięki niej dzieci po przyjściu do przedszkola zaznaczały spinaczem (przypinając na swoim znaczku) obecność, a kiedy dane dziecko wychodziło, to odpinało spinacz ze swojego znaczkai odkładało na wybrane miejsce. 


Kolejną wizualizacją było wprowadzenie DNI TYGODNIA, gdzie każdy dzień oznaczony jest innym kolorem, dzieci codziennie zaznaczały odpowiedni dzień tygodnia odpinając i dopinając nos do buzi.


Do tej wizualizacji stworzony został KALENDARZ, na którym przedszkolaki zaznaczały każdego dnia aktualną pogodę zwiększając w ten sposób wiedzę o zjawiskach atmosferycznych. 


Pojawił się także KALENDARZ URODZIN na którym zostały zilustrowane pory roku oraz miesiące w formie babeczek, na każdejz nich umieszczono świeczki ze znaczkami dzieci wraz z datą urodzin.  


Następnie został utworzony w formie ilustracji KODEKS PRZEDSZKOLAKA, zawierający zasady współpracy w grupie. Na początku roku zasady były codziennie powtarzane, po jakimś czasie zostały zapamiętane przez grupę, dzięki temu dzieci przez cały rok odnosiły się do naszego kodeksu. 

W sali została umieszczona tablica PLANU DNIA, która ilustrowała dzieciom następujące po sobie działania, od momentu przyjścia do sali, aż do opuszczenia placówki. Dzięki tej wizualizacji dzieci w każdej chwili mogły sprawdzić, co będzie się działo za chwile w przedszkolu.

Na jednej z ścian został powieszony ZEGAR DALTOŃSKI, który pomógł przedszkolakom wyznaczyć i określić czas podczas sprzątania zabawek lub w czasie zajęć kierowanych przez nauczyciela. 


W czasie organizowania spacerów, wycieczek i różnych wyjść z przedszkolakami idealnie sprawdziła się wizualizacja NASZE PARY, która ilustrowała dzieciom z kimi w której parzę idą podczas  spaceru lub wyjazdu na wycieczkę. 


Dzieci chętnie same podchodziły do tablicy i szukały swojego znaczka, żeby się dowiedzieć z jaką osobą pójdą dzisiaj w parzę. Ta pomoc pozwoliła dzieciom na kontakt ze wszystkimi dziećmi w naszym oddziale i zapoznanie się ze swoimi rówieśnikami w grupie.

W drugim półroczu powstała wizualizacja dyżurów:

DYŻURNY ZABAWEK, wylosowana osoba sprawdzała po sprzątaniu, czy wszystkie zabawki są na swoim miejscu i czy na naszej sali panuje porządek.

DYŻURNY ŁAZIENKI – mający za zadanie pilnować porządku w łazience po skończonym myciu rąk, zębów, czy skorzystania z toalety.

DYŻURNY KSIĄŻEK – sprawdzający, czy książeczki zostały ładnie poukładane przez dzieci.

DYŻURNY KWIATKÓW – wylosowane dziecko dbało o rośliny w naszej sali.

Dzieci podczas tych zadań były bardzo zaangażowane i dokładnie wykonywały

polecone im zadania.
Oprócz dyżurów, w naszym oddziale pojawiła się PRAWA RĘKA – którą była osoba wylosowana na początku dnia, pełniła ona funkcję pomocnika pani. Pomagaław utrzymaniu porządku podczas zajęć i swoją postawą pokazywała właściwe zachowanie.


Na sali pojawiły się też WIZUALIZACJĘ INTRUKCJI ODKŁADANIA ZABAWEK NA

SWOJE MIEJSCE –  były to zalaminowane zdjęcia posprzątanych szafek i kącików, które umieszczone zostały w widocznym miejscu.  Pomagały dzieciom odkładać zabawki na właściwe miejsca,  dzięki nim dzieci wiedziały, gdzie mają odłożyć daną zabawkę oraz miały dużą radość sprawdzania, czy wszystkie zabawki są odłożone na miejsce według naszych instrukcji.

               Ostatnią pomocą, która została zilustrowana była TABLICA OSIĄGNIĘĆ - ,,TO JUŻ UMIEM.” Na której była umieszczana karteczka z kolorową ilustracją i napisem, np. UMIEM SAMODZIELNIE JEŚĆ, jeśli nauczyciel widział, że dane dziecko potrafi samodzielnie spożywać posiłki, to umieszczał pod napisem jego znaczek. Motywowało to dzieci do większej samodzielności w przedszkolu. (wychowawca - Monika Puda)---------------------------------------------------------------------

„Dziecięca matematyka”

---------------------------------------------------------------------

"Kolorowy swiat mandali"

zajęcia w grupie "Misie" prowadzi Elżbieta Fryc

      

Tworzenie mandali z klocków

 

---------------------------------------------------------------------

„Eksperymentuj, baw się i ucz”

---------------------------------------------------------------------

„Gry i zabawy logiczne” dla uczniów klas III

Galeria zdjęć

---------------------------------------------------------------------

„Zajęcia szachowe” dla uczniów klas II


      Zajęcia szachowe prowadzone są w klasie drugiej, bierze w nich udział cała klasa. Odbywają się jeden raz w tygodniu, w środę i trwają 45 min. Uczniowie na zajęciach odkrywają od podstaw tajniki gry w szachy. Podczas zabawy w „szachowe wojsko”, krok po kroku poznają nowe sposoby rozgrywania partii szachowych. Podczas zajęć uczniowie w formie zabawy w bitwę między królestwem białych i królestwem czarnych uczą się zgodnie współdziałać, panować nad emocjami, wytrwale prowadzić zadanie do końca, a przede wszystkim uczciwie dążyć do zwycięstwa zawsze stosując podczas gry zasadę „fair play” (Barbara Marasik) 

-------------------------------------------------------------------------

Dla klas IV-VI:

"Nauka bez granic – Kosmos – Ziemia – Człowiek”

 Innowacja łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki, a także uczy wykorzystania wiedzy w praktyce i realizowana jest we współpracy z pracownikami Polskiej Akademii Nauk. więcej

-------------------------------------------------------------------------

 „Zajęcia taneczne” 

 

-------------------------------------------------------------------------