Dla rodziców

Ważne strony:

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY https://portal.librus.pl/szkola

 

 http://portal.librus.pl/pic/20180830/ff49834/LIBRUS_prezentacja_nowe_por...

 

 http://biblioteka-sp-czulow.blogspot.com

 www.kuratorium.krakow.pl

 www.kopd.pl  - Komitet Ochrony Praw Dziecka, m.in. wyniki konkursu "Świat przyjazny dziecku"

 (kategorie: książki, gry, multimedia,  zabawki..)

 www.calapolskaczytadzieciom.pl

 http://legalnakultura.pl

 http://www.epodreczniki.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca.

To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym. Zapraszam na zakończenie roku szkolnego na godz. 9.00 klasy I-VII, a klasę VIII na godz. 10.30. 

Msza Św. o godz. 8.00.


                                                                                                                  Joanna Komorowska


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 REKRUTACJA NA ROK 2019/20

 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkolach podstawowych

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Pan Wójt przystąpił do porozumienia z ZIKIT w sprawie bezpłatnych przejazdów uczniów naszych szkół podstawowych (również klas gimnazjalnych) w obszarze integracji międzygminnej . W związku z tym uczniowie szkół podstawowych, w okresie od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej, mogą bezpłatnie jeździć komunikacją MPK na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katering w oddziałach przedszkolnych obsługuje „EXTRIMM” z filią  w Krakowie przy ul. Turniejowej 73F/30, z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Targowej 16. Tel 12 659 94 94

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezpłatne podręczniki oraz niezbędne materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/19

Szanowni Rodzice,

Zwracam się do Państwa z informacją, że na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655), oraz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 611) i z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r i 2019 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 615) szkoła zapewni wszystkim uczniom klas I- VIII bezpłatne podręczniki oraz niezbędne materiały ćwiczeniowe.

Jednocześnie informuję, że zakup podręcznika do religii leży w gestii rodziców.

 

                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej  Joanna Komorowska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA NA ROK 2018/19

 

Zasady przyjęć do klasy I w szkole podstawowej na rok 2018/19

Wniosek o przyjęcie do kl. I

Zgłoszenie do kl. I

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkolach podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuacji w oddziale przedszkolnym

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy. Najważniejsze numery telefonów

 

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wprowadzenie Rodziców w zasady oceniania kształtującego (OK)   


 - informacje o tej metodzie można  znaleźć na stronie internetowej CEO 

 - nasza szkoła stosuje tę metodę od kilku lat co  przyniosło wymierne efekty - lepsze  wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej a także pozytywne opinie  samych uczniów  i ich rodziców;

 - cel OK - dobre przygotowanie dzieci do kolejnego etapu kształcenia poprzez  branie  odpowiedzialności za własną naukę

 - określenie zasad  współpracy z rodzicami – OK daje możliwość konkretnej rozmowy rodzica z dzieckiem  na temat lekcji czy pracy, którą wykonał i pozwala na  współuczestniczenie w edukacji dziecka

     – służą temu takie   elementy OK jak:

      Nacobezu ( na co, będziemy zwracać uwagę), informacja, którą uczeń otrzymuje do każdej lekcji, do sprawdzianu i dłuższego zadania

      IZ ( informacja zwrotna), informacja, którą uczeń otrzymuje po odpowiedzi, sprawdzeniu zadania, pracy pisemnej