XVI Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Cholerzynie

Konkurs odbył się 09.05.2019r. Tematyka dotyczyła Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wzięło w nim udział 5 uczniów naszej szkoły: Krzysztof Karch, Izabela Nęcek, Maja Lach, Ewa Skrabalak, Aleksandra Soja. W drugim etapie – ustnym zaprezentowała się czwórka uczniów. W nagrodzonej dziesiątce znaleźli się: Ewa Skrabalak – III miejsce, Maja Lach – VI miejsce, Aleksandra Soja – VIII miejsce. (Ewa Kulka)